Fotovoltaika

Slnečná energia je jednou z najčistejších foriem obnoviteľnej energie, je ekologická aj ekonomická. S fotovoltikou na streche si budujete predovšetkým energetickú nezávislosť, znižujete produkciu emisií CO2 a jej návratnosť sa bez akýchkoľvek dotácií pohybuje už od 7 rokov.

Fotovoltická elektráreň je jednoduchým zdrojom elektrickej energie, pomerne rýchlo a ľahko sa inštaluje a elektrina z nej je lacnejšia ako pri nákupe od dodávateľa elektriny. Platí to však len vtedy, keď sa fotovoltická elektráreň starostlivo naplánuje a správne nainštaluje.

Náš tím odborníkov pod značkou JV Energy s.r.o. sa od roku 2010 venuje budovaniu fotovoltických elektrární a fotovoltických riešení. Svojim zákazníkom, ktorí chcú využívať slnko ako zdroj energie, ponúkame komplexný servis tak, aby čerpali všetky dostupné výhody, ktoré fotovoltická elektráreň (FVE) ponúka:

> INŽINIERING A VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Vypracujeme pre Vás projekt fotovoltaickej elektrárne podľa Vašich požiadaviek a potrieb s dôrazom na finančnú a technickú efektívnosť. Samozrejmosťou je poradenstvo najvhodnejšieho riešenia.

> ADMINISTRÁCIA A POVOLENIA
Vykomunikujeme všetko potrebné s distribučnými spoločnosťami, vybavíme všetky potrebné doklady a splníme všetky informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

> MONTÁŽ  FVE
Zabezpečíme Vám profesionálnu montáž Vašej slnečnej elektrárne našimi odborne spôsobilými pracovníkmi tak, aby Vaša solárna elektráreň fungovala efektívne.

> DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
V prípade potreby zabezpečíme aj komplexné elektromontážne práce, vrátane drobných stavebných prác.

> FUNKČNÝ TEST A DIAĽKOVÝ MONITORING
Naše služby zahŕňajú aj uvedenie systému do prevádzky, vykonanie funkčných skúšok a monitorovanie systému počas záručnej prevádzky a jeho nastavenie na maximálnu efektívnosť.

 

VÝHODY FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE:

> žiadne dodatočné náklady – dlhá životnosť slnečnej elektrárne. Pri správnom posúdení umiestnenia a správnej inštalácii fotovoltickej elektrárne ide o nízkorizikovú investíciu s istou návratnosťou.

> podporné programy – výroba elektrickej energie z fotovoltiky je podporovaná európskymi fondami pre podnikateľov aj domácnosti. Príkladom je „Zelená domácnostiam“ alebo operačný program „Zvýšenie energetickej efektívnosti

> zabezpečenie proti rastu ceny energie – životnosť solárnej elektrárne je 25 a viac rokov. Pri inštalovaní takejto elektrárne poznáte výšku investície ako aj množstvo energie, ktorá sa vyrobí. Teda viete, aká bude vaša cena elektrickej energie na 1kWh počas životnosti elektrárne.

> šetrná k životnému prostrediu – slnečná energia nespôsobuje znečistenie a neprodukuje emisie CO2, fotovoltika produkuje jednu z najekologickejších foriem energie.

> geograficky neohraničená – slnečné žiarenie dopadá všade na Zemi, ale samozrejme s rôznou intenzitou, čo ovplyvňuje množstvo energie vygenerovanej slnečnou elektrárňou

> zníženie nákladov za elektrinu – možnosť predávať nadbytočnú energiu (podľa platných predpisov)

> zdieľaná výroba – EÚ pripravuje legislatívu, aby bolo možné spájať sa do komunít výrobcov obnoviteľnej energie, a to bez neodôvodnených podmienok a postupov DS

> bez hluku, minimálna údržba – fotovoltaické zariadenia neobsahujú významné pohyblivé časti a teda negenerujú žiadny hluk

> zlepšujúca sa technológia a klesajúce ceny fotovoltických zariadení

> výnos z investície – investovanie do fotovoltaickej elektrárne zabezpečí vyšší výnos ako štandardné investovanie v banke

> hodnota nehnuteľnosti – prispieva k rastu hodnoty nehnuteľnosti

Spoločnosť JV Energy s.r.o. je zapísaná do zoznamu zhotoviteľov SIEA v rámci projektu “Zelená domácnostiam”.

Projekt - Zelená domácnostiam

Cieľom tohto projektu je poskytovať dotáciu na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Realizátorom projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA):

> podporované zariadenia -  fotovoltické panely
> slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny
> rodinné a bytové domy sa od roku 2019 môžu znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - Zelená domácnostiam II

Operačný program - Kvalita životného prostredia

> program podporovaný z Európskych fondov zameraný na investície do obnoviteľných
   zdrojov
> sledovanie výziev v oblasti - Zvyšovanie energetickej efektívnosti
> podpora je určená pre podniky v priemyselnej výrobe

 

MÁM ZÁUJEM O BEZPLATNÉ PORADENSTVO >

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk