REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltická elektráreň MŠ Trenčín

Názov zákazky/projektu: Lokálny zdroj -  Fotovoltaická elektráreň v meste Trenčín, na streche materskej školy.

Zákazník: Mesto Trenčín

Termín realizácie: 2019 

Popis: Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického elektrického zdroja o výkone 7,6 kWp - - on grid systém. Fotovoltaické panely sú umiestnené  na streche Materskej školy - orientácia juh. Prebytočná energia nebude dodávaná do DS a energia z FVE bude zásobovať Materskú školu a tým znižovať energetickú náročnosť areálu MŠ, čím prispeje k znižovaniu  emisií CO2.
Lokálny zdoj 7,6 kWp- on grid systém.Inštalovaný výkon 7,6 kWp, 3x menič 1F, pracuje každý do jednej fázy.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk