REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE Ostrovný systém Veľké Leváre pre SPP a.s.

Názov zákazky/projektu: Fotovoltická elektráreň Ostrovný systém - napájanie technologického domčeka Nafta - Veľké Leváre

Zákazník: SPP - distribúcia a.s.

Termín realizácie: 2020

Popis: 

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk