REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE malý zdroj 10 kWp Kysuce

Názov zákazky/projektu: Malý zdroj - fotovoltaická elektráreň 10 kWp, Kysuce

Zákazník: Súkromný investor

Termín realizácie: 2020 - v realizácii

Popis: Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického elektrického zdroja o výkone 10 kWp. Súčasťou je aj inštalácia nového zásobníka TÚV (boiler) s optimalizáciou prebytkov vyrobenej energie do ohrievania TÚV. Riadenie prebytkov je zabezpečené cez Ohmpilot.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk