REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaický zdroj 16,2kWp DNV

Názov zákazky/projektu: Fotovoltická elektráreň - Lokálny zdroj 16kWp  - On Grid Systém

Zákazník: Restaurant DNV

Termín realizácie: 2019 - 2020

Popis:  Lokálny zdroj - fotovoltická elektráreň v obci Devínska Nová Ves. Fotovoltické panely sú umiestnené na streche reštaurácie. Orientácia Východ - Juh bola vybraná, aby sa čo v najväčšej miere počas celého dňa využila energia dopadajúceho slnečného žiarenia na pokrytie spotreby objektu. Prebytočná energia nie je dodávaná do DS. Inštalovaný výkon Fotovoltickej elektrárne: 16,2kWp, Menič má vstup 3 DC stringy a výstup pracuje do 3 fáz. 400V, 50Hz. 

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk