REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE osvetlenie prístavu Šamorín Dunaj

Názov zákazky/projektu: FVE bezpečnostné osvetlenie pontónov Dunaj

Zákazník: SM Pontón, s.r.o.

Termín realizácie: 2019

Popis: Dodanie a osadenie prístrojov a zariadení na mieste inštalácie: fotovoltaické panely, rozvádzač vrátane regulátora, meniča, batérií a komunikačnej jednotky. FVE zabezpečuje energiu na bezpečnostné osvetlenie novovosadených pontónov pre nákladnú lodnú prepravu v lokalite prístavu Šamorín, Dunaj.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk