REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE 16kWp na streche Obecného úradu Vlachy, okr. Liptovský Mikuláš

V júni 2011 sme do prevádzky uviedli Fotovoltickú elektráreň na streche Obecného úradu Obec Vlachy v okrese Liptovský Mikuláš. Výkon elektrárne je vyvedený do vlastnej spotreby Obecného úradu, vyrobené prebytky elektriny dodáva do siete distribučnej sústavy SSE-D.

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk