KONTAKTY

Kontakty:

Ing. Martin Tomáň
funkcia:  konateľ, obchod - technika
mobil.: +421 903 562 672
e-mail:  martin.toman@jvenergy.sk 

Ondrej Vido
funkcia: technika - obchod
mobil.: +421 902 032 029
e-mail:  ondrej.vido@jvenergy.sk


Adresa
JV Energy s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava
Slovenská republika

Banka
Tatra banka, a.s.
Adresa: 
Hodžovo námestie 3 
P.O. BOX 42
850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2946052273/ 1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4605 2273

Ďalšie informácie
IČO: 47 552 964
IČ DPH: SK2023981784
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 94703/B

Daniel Žarnovský
funkcia:  projektové zabezpečenie
mobil.: +421 905 272302
e-mail:  daniel.zarnovsky@jvenergy.sk

Miroslav Šebeň
funkcia:  technika, výroba
mobil.: +421 915 700 939
e-mail:  miroslav.seben@jvenergy.sk

 

Partner webu:

 

 

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk