REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltická elektráreň s batériou 8kWp

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaická elektráreň 8kWp s batériou 10kWh, hybridný systém na zelenej streche, Severozápadné Slovensko - Považie 

Zákazník: Súkromný investor - majiteľ rodinného domu

Termín realizácie: 2020 

Popis: Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického zdroja 8 kWp s batériou - hybridný systém - malý zdroj. Fotovoltaické panely sú umiestnené  na streche rodinného domu - orientácia Juh. Panely sú umiestnené na rovnej zelenej streche s trávnikom. Prebytočná energia nebude dodávaná do distribučnej siete, bude uskladnená v batérii o kapacite 10kWh.  FV systém znižuje energetickú náročnosť pasívneho rodinného domu, čím prispieva k znižovaniu emisií CO2. 
Malý zdoj 8 kWp - hybridný systém. Inštalovaný výkon 8 kWp, 3x menič 1F, regulátory nabíjania, LiFePO4 batéria.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk