REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltická elektráreň 31kWp Stredná škola stavebná Trenčín

Názov zákazky/projektu: Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fototovoltickej elektrárne 31,6kWp.

Zákazník: Koncový zákazník: Trenčiansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola Stavebná.

Termín realizácie: Január - Apríl 2018

Popis:  Predmetom je dodávka fotovoltickeho zdroja 31,6 kWp s batériou 39kWh. Panely sú položené a pripevnené na streche budovy. Zdroj dodáva el. energiu pre strednú školu a z veľkej časti pokrýva jej spotrebu elektriny. Počas prázdnin bude FVE zásobovať elektrickou energiou plaváreň, ktorá je súčasťou športového areálu školy. 

Projektový manažér: Martin Tomáň

 

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk