REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE Liptov 3,2 kWp

Názov zákazky/projektu:

Dodávka a inštalácia Fotovoltickej elektrárne 3,2kWp okr. Liptovský Mikuláš

Zákazník:

Súkromný investor

Termín realizácie:

Marec 2017

Popis: 

Predmetom prác bol návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fotovoltickej elektrárne na streche rodinného domu.   

Projektový manažér:

Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk