REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE hybridný systém 6,3 kWp

Názov zákazky/projektu: Fotovoltické zariadenie: Malý zdroj – 6,3 kWp s akumuláciou el. energie o kapacite 10kWh

Zákazník: Fyzická osoba

Termín realizácie: August 2016

Popis: Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltického elektrického zariadenia o výkone 6,3 kWp s batériou o kapacite 10kWh – Liptov.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk