REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Vyvedenie výkonu z bioplynovej stanice Stredné Plachetnice

Názov zákazky/projektu: Vyvedenie výkonu z bioplynovej stanice Stredné Plachetnice 

Zákazník: 

Termín realizácie: 

Popis: Dodávka montáž, pripojenie do distribučnej siete  uvedenie do prevádzky kioskovej betónovej trafostanice pre vyvedenie výkonu z bioplynovej stanice Stredné Plachetnice, diaľkové riadenie s ďiaľkovým spojením na dispečing distribučnej spoločnosti, vybavenie dokumentov a technická konzultácia s distribučnou spoločnosťou, technická podpora pri realizácii a uvádzaní do prevádzky.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk