REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE Most pri Bratislave 5,5 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltická elektráreň  - On Grid Systém

Zákazník:

fyzická osoba

Termín realizácie:

Máj 2017

Popis: 

Malý fotovoltický zdroj - fotovoltická elektráreň v Moste pri Bratislave. Fotovoltické panely sú umiestnené na streche rodinného domu. Orientácia Východ - Juh bola vybraná aby sa čo v najväčšej miere počas celého dňa využila energia dopadajúceho slnečného žiarenia na pokrytie spotreby RD. Prebytočná energia je priamo dodávaná do siete distribučnej spoločnosti. 

Inštalovaný výkon Fotovoltickej elektrárne: 5,5kWp, Menič má vstup 2 DC stringy a výstup pracuje do 3 fáz. 400V, 50Hz. 

Projektový manažér:

Martin Vojtek

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk