REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu 15 kWp, Západné Slovensko - Slnečnice

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu - 15 kWp, Developer Cresco, Západné Slovensko - Slnečnice

Zákazník: Developer Cresco

Termín realizácie: 2022 - V realizácii

Popis: Inžiniering, dodávka zariadení, skúšky, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického lokálneho zdroja o výkone 15 kWp. Súčasťou je aj inžinering, administrácia zmlúv s distribučnou spoločnosťou a vybavenie zmluvy o výkupe EE.

Projektový manažér: Martin Tomáň

Realizácia: Miroslav Šebeň, Vladimír Veruzáb

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk