REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaický systém 9,2 kWp pre RD - malý zdroj

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaický systém 9,2 kWp pre RD - malý zdroj

Zákazník: Súkromný investor, Bratislavský kraj

Termín realizácie: 2021 - v realizácii

Popis: Fotovoltaický systém 9,2 kWp pre RD - malý zdroj, vrátane inštalácie nového zásobníka TÚV (boiler) s optimalizáciou prebytkov vyrobenej energie do ohrievania TÚV. Riadenie prebytkov je zabezpečené cez Ohmpilot.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk