REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Štúdia realizovateľnosti ŠD A. Bernoláka Nitra

Názov zákazky/projektu: Štúdia realizovateľnosti a efektivity vybudovania Fotovoltického zdroja pre časť FVE na ŠD A. Bernoláka v Nitre

Zákazník: Študentský domov A. Bernoláka Nitra

Termín realizácie: 2019

Popis: Predmetom štúdie bolo posúdenie možnosti realizácie a pripojenia fotovoltického zdroja z hľadiska technického, ako aj ekonomického. Na posúdenie používame výkonný software, ktorý na základe 3D modelu FVE a meteorologických databáz berie do úvahy tienenie a všetky poveternostné podmienky lokality v rámci celého roka. 

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk