REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE v AT - Ostrov 8,1 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltická elektráreň Ostrovný systém

Zákazník:

fyzická osoba

Termín realizácie:

Jún 2017

Popis: 

Ostrovný systém Fotovoltická elektráreň v Rakúsku. Dom, kvôli svojej lokalite nemá dostupnú distribučnú elektrickú verejnú sieť, preto sme navrhli ostrovný systém s batériou. Systém je vypočítaný, aby pokryl spotrebu elektriny domu aj počas zimných mesiacov. Ako doplnkový zdroj je motorový generátor. 

Inštalovaný výkon PV panelov: 8,1kWp, Inštalovaný výkon meniča: 8kWp, Batéria Li-Ion 6,7kWh

Projektový manažér:

Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk