REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltická elektráreň 4,6kWp Záhorská Bystrica

Názov zákazky/projektu: Návrh, inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fototovoltickej elektrárne 4,6kWp.

Zákazník: Koncový zákazník: FO - Záhorská Bystrica

Termín realizácie: Apríl - Jún 2018

Popis:  Predmetom bola dodávka fotovoltickeho zdroja 4,6 kWp s lithium-ion batériou 121Ah. Panely sú položené na streche Rodinného domu. Zdroj dodáva el. energiu pre Rodinný dom a z veľkej časti pokrýva jeho spotrebu elektriny. Prebytky elektriny dodávanej z panelov sa uchovávajú v batérii, ktorá v prípade nedostatku svetelného žiadrenia, energiu dodáva do RD. FVE obsahuje diaľkový dohľad cez Web rozhranie.

Projektový manažér: Ing. Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk