REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Realizácia FVE 20 kWp, lokálny zdroj pre EZOP s.r.o.

Názov zákazky/projektu: Realizácia fotovoltaickej elektrárne 20 kWp pre EZOP s.r.o.

Zákazník:  EZOP Slovakia s.r.o., Horné Naštice

Termín realizácie: 2021 - v realizácii

Popis: Realizácia fotovoltaickej elektrárne 20 kWp, lokálny zdroj na streche. Fotovoltaika bytový dom Bánovce n. Bebravou

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk