REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu, 500 kWp vrátane RPD, Slovensko

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu, 500 kWp vrátane RPD, Slovensko

Zákazník: Súkromný investor

Termín realizácie: 2022 - V prevádzke

Popis: Inžiniering, dodávka zariadení, skúšky, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického lokálneho zdroja o výkone 500 kWp. Tento projekt uvažuje s kapacitou 500 kWp, s meničmi DC/AC so strešnou konštrukciou pre inštaláciu FV panelov a FV panelmi. 

Projektový manažér: Martin Tomáň

Realizácia: Miroslav Šebeň, Vladimír Veruzáb

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk