REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE 32kWp KD Dubnica nad Váhom

Názov zákazky/projektu: Fotovoltická elektráreň 32kWp s pripojením na zásobníky TUV pre Kultúrny dom, Dubnica nad Váhom

Zákazník: KD Dubnica nad Váhom

Termín realizácie: 2020

Popis: Fotovoltická elektráreň 32kWp s pripojením na zásobníky TUV pre Kultúrny dom, Dubnica nad Váhom

Projektový manažér: Martin Tomáň

 

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk