REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE na rodinnom dome Stankovany 4kW - 2010

Názov zákazky/projektu:

Návrh, inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fototovoltickej elektrárne 4,2kWp.

Zákazník:

Koncový zákazník: FO - Stankovany

Termín realizácie:

Jún 2010

Projektový manažér:

Ing. Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk