REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu - SPP dotácia, 42 kWp, Západné Slovensko, Vrakuňa

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaická elektráreň pre vlastnú spotrebu - SPP dotácia,  42 kWp, Západné Slovensko, Vrakuňa

Zákazník: Súkromný investor

Termín realizácie: 2023 - V prevádzke

Popis: Inžiniering, dodávka zariadení, skúšky, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického lokálneho zdroja o výkone 42 kWp. Projekt FVE je navrhnutý tak, aby zabezpečila čo najefektívnejšie využite investície.

Projektový manažér: Martin Tomáň

Realizácia: Miroslav Šebeň, Vladimír Veruzáb

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk