REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Fotovoltaická elektráreň 4,2 kWp Miloslavov

Názov zákazky/projektu: Fotovoltaická elektráreň 4,2 kWp, Miloslavov

Zákazník: Súkromný investor

Termín realizácie: 2020 

Popis: Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaického elektrického zdroja o výkone 4,2 kWp.

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk