REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

Štúdia realizovateľnosti FVE 0,5MW

Názov zákazky/projektu: Štúdia realizovateľnosti a efektivity vybudovania Fotovoltického zdroja vo variantoch výkonov 0,3 - 0,6 MW. 

Zákazník: VUPEX, a.s.

Koncový zákazník: Bratislavská Teplárenská, a.s.

Termín realizácie: 11/2017 - 01/2018

Popis: Predmetom štúdie bolo posúdenie možnosti realizácie a pripojenia fotovoltického zdroja v štyroch variantoch 0,3MW až 0,6MW ON-GRID a v jednom variante 0,3MW OFF-GRID z hľadiska priestorových možností a navrátnosti investície.
Na modelovanie používame výkonný software, ktorý na základe 3D modelu FVE a meteorologických databáz berie do úvahy tienenie a všetky poveternostné podmienky lokality v rámci celého roka. 

Projektový manažér: Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk