REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE 1 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltické zariadenie – ostrovná prevádzka s batériou, inštalovaný výkon FV panelov: 1kWp

 Zákazník:

Fyzická osoba

Termín realizácie:

Október 2016

Popis: 

Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky ostrovného fotovoltického elektrického zdroja o výkone 1 kWp na poľovníckej chate vrátane bleskozvodu.

Projektový manažér:

Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk