REFERENCIE

Vyberáme niektoré referencie našich najnovšie zrealizovaných typických projektov. Ďalšie príklady referencií našich prác nájdete v sekcii Slnečné správy.

FVE 10kWp

  1. Názov zákazky/projektu:

Fotovoltické zariadenie: Malý zdroj – 10kWp, Dunajská Lužná

Zákazník:

fyzická osoba

Termín realizácie:

August 2016

Popis: 

Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltického elektrického zdroja – ON GRID system - o výkone 10kWp

Projektový manažér:

Martin Tomáň

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk