Fotovoltaická elektráreň cena

Fotovoltaická elektráreň (FVE), jej financovanie je možné viacerými spôsobmi, od ich výberu závisí aj samotná cena FVE:

> Vlastná investícia do inštalácie FVE: V prípade vlastnej investície poskytneme investorovi základné ekonomické parametre, tj. celkovú cenu a návratnosť investície.

> Rozloženie investície na dlhšie časové obdobie: V tomto prípade spoločnosť JV Energy financuje inštaláciu FVE, spustenie do prevádzky a následne Vám bude počas 3-8 rokov v dohodnutých (mesačné, štvrťročné, polročné) intervaloch fakturovať dodanú inštaláciu FVE. Toto riešenie nevyžaduje žiadne vstupné náklady a inštalovaná FVE sa bude splácať z vygenerovaných úspor energie.

> Investícia spoločnosti JV Energy:  Spoločnosť JV Energy nainštaluje FVE - "prenajme si strechu" - a bude ju prevádzkovať pričom zákazník nemá žiadne vstupné náklady na inštaláciu FVE a ani s jej prípadnou údržbou. Zákazník sa však zaviaže odoberať energiu vyrobenú FVE nainštalovanou na jeho objekte.

> Zvýšenie inštalovanej kapacity FVE: Jeden z ďalších spôsobov ako v blízkej budúcnosti zvýšiť ekonomickú efektívnosť FVE je zvýšenie inštalovanej kapacity FVE. V súčasnosti má EÚ pripravený balík opatrení, ktorý budú musieť implemetovať všetky členské štáty. Tieto opatrenia odstránia rôzne lokálne obmedzenia predaja energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Odstránením týchto obmedzení bude možné predávať vyrobený a nespotrebovaný  objem energie, resp. zvýšiť kapacitu FVE čím sa dosiahne väčšie pokrytie vlastnej spotreby energiou vyrobenou FVE a z predaných prebytkov energie dodatočný zisk.

 

MÁM ZÁUJEM O BEZPLATNÉ PORADENSTVO >

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk