Dajú sa fotovoltaické panely recyklovať?

25.02.2020
Výroba energie z fosílnych palív značne znečisťuje životné prostredie, a tak je v súčasnosti fotovoltaika v podobe fotovoltaických elektrární na vzostupe. Tento rast podporujú viaceré pozitívne aspekty ako nehlučnosť fotovoltaických elektrární, to, že neprodukujú nebezpečný odpad, ale napríklad aj fakt, že nespôsobujú znečistenie vzduchu.
 Dajú sa fotovoltaické panely recyklovať?

Výroba energie z fosílnych palív značne znečisťuje životné prostredie, a tak je v súčasnosti fotovoltaika v podobe fotovoltaických elektrární na vzostupe. Tento rast podporujú viaceré pozitívne aspekty ako nehlučnosť fotovoltaických elektrární, to, že neprodukujú nebezpečný odpad, ale napríklad aj fakt, že nespôsobujú znečistenie vzduchu. 

Počet zvyšujúcich sa inštalácií na Slovensku môže však naraziť na otázku toxicity určitých látok, ktoré obsahujú fotovoltaické panely. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou fotovoltaických elektrární a na Slovensku sa podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zaradili medzi elektrozariadenia kategórie 4 - Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely. Práve likvidácia či recyklácia fotovoltaických panelov na konci ich životnosti je enviromentálny problém, ktorý je dobré nepodceniť a vhodne riešiť. 

Aj Smernica európskeho parlamentu 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení pridala do zoznamu odpadov nebezpečných pre životné prostredie fotovoltaické panely. V smernici je uvedené, že  fotovoltaické panely by mali byť zbierané a zhodnocované a pre výrobcov plynie zodpovednosť, ktorú tvorí spätný odber a recyklácia. 

Odpad z fotovoltaických panelov predstavuje zdroj znečisťujúci  životné prostredie, pretože obsahuje látky ako olovo, kadmium, chróm a bizmut. Z technologickej stránky je ale recyklácia fotovoltaických panelov zvládnutá dobre. Životnosť solárnych panelov je približne 20 - 25 rokov, avšak životnosť fotovoltaického panelu je definovaná poklesom výkonu o 20%. Skutočná životnosť panelov je teda oveľa dlhšia, a tak sa nárast odpadu z nich ešte iba predpokladá. Riešením “nárazovej recyklačnej situácie” by mohli byť linky na recykláciu zmiešaného a nešpecifikovaného elektronického a elektrického materiálu, keďže špecializované recyklačné linky sú rentabilné pri kapacite okolo 20 tisíc ton panelov ročne. Také vysoké množstvo je ale možné očakávať až o niekoľko rokov neskôr. 

Každopádne, dnes je prínos elektrární, ktoré poháňa slnečná energia ďaleko vyšší ako prípadný strach z nedostatočne vytvorených podmienok na ich neskoršiu recykláciu. Výhodou pri recyklácii fotovoltaických panelov je aj fakt, že sa z nich dá opätovne použiť viacero materiálov ako sklo, hliník, ale aj plasty, ktoré sa následne dajú predávať a priemyselne opäť využívať. 

 

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk