Trendy budovania a využívania fotovoltaickej energie

25.02.2020
Fakt, že každý ráno opäť zasvieti slnko predstavuje istotu, ktorá fotovoltaike otvára nové a nové možnosti využitia.
Trendy budovania a využívania fotovoltaickej energie

Fotovoltaická energia patrí medzi najekologickejšie druhy energií, aké poznáme. Jej objavenie siaha do 19. storočia, ale jej výhody si naplno ľudstvo užíva len niekoľko desaťročí. Fakt, že každý ráno opäť zasvieti slnko predstavuje istotu, ktorá fotovoltaike otvára nové a nové možnosti využitia.

Slnečná energia patrí medzi obnoviteľné zdroje energií a ich využívanie predstavuje jednu z možností, ako zmierniť následky klimatických zmien. Fotovoltaika zaznamenáva nebývalý rozmach a výrobcovia solárnych systémov stoja pred výzvou, ktorú predstavuje vyvíjanie technológie, ktorá bude viesť k nižším cenám energie a k vyššej efektivite.

Aké sú novodobé trendy využívania fotovoltaickej energie?

Jedným z novodobých využití je fotovoltaika v leteckej doprave. Je známe, že iba nad Európou denne preletí okolo 6000 lietadiel, ktoré spaľujú letecký benzín. Ten je z hľadiska životného prostredia nevýhodný, keďže jeho spaľovaním sa uvoľňujú do ovzdušia škodlivé látky, ktoré napomáhajú stenčovaniu ozónovej vrstvy. Aplikácia fotovoltaických článkov na rôzne časti lietadla by obmedzila do značnej miery spaľovanie škodlivých plynov. Na podobnom princípe fungujú aj elektromobily, ktoré sú aktuálne veľmi vyhľadávané a stávajú sa cenovo stále dostupnejšími. Ich technológia napreduje míľovými krokmi a rovnako aj dostupnosť nabíjacích staníc má zvyšujúcu sa úroveň.

V oblasti inovatívnosti solárnych panelov prichádzajú nové originálne koncepty, ktoré ideálne zvyšujú efektivitu využitia slnečnej energie až o 25%. Ide o obojstranné fotovoltaické panely, ktoré sľubujú až o 20% lacnejšiu energiu. Táto novinka je relatívne jednoduchou zmenou, ale jej vplyv na pokles výroby elektriny z fosílnych palív by mohol byť značný. Fotovoltaická elektráreň, jej montáž aj využitie by sa ešte viac zefektívnili a zvýšili by potenciál sieťovej parity na celom svete. 

Trendy smerujú aj k riešeniam inteligentných domácností, kde by boli integrované okrem inteligentného vykurovania či osvetlenia aj fotovoltaické panely. Všetko by ideálne zjednocovala online centrálna platforma ovládaná pomocou tabletu alebo smartfónu. Bol by tak zaručený okamžitý prístup k informáciám o zariadeniach a to odkiaľkoľvek. 

 

© JV Energy s.r.o. 2024
JV Energy s.r.o
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
kontakt: +421 903 562 672
e-mail: martin.toman@jvenergy.sk